•legging av belegningsstein

•asfaltering

•maling innen og utendørs

•legging av plen

•fjerning av plen

•takvask

•takreperasjon

•rydding av søppel

•rydding av dødsbo.

 

Og mye mer